Kategórie
Košík 0 0 €

Reklamácie, výmena, vrátenie tovaru

Reklamácie, výmena, vrátenie tovaru

Reklamácia tovaru:

Na náš tovar poskytujeme záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru a záruka sa vzťahuje na vady tovaru, ktoré sa prejavia v záručnej lehote. Záruku Vám nebudeme môcť uznať v týchto prípadoch:

 • Ak ste tovar používali na iný účel ako bol určený;

 • Úprava a zásahy do štruktúry výrobku;

 • Bežným opotrebovaním;

 • Údržba v rozpore s návodom;

 • Zanedbanie starostlivosti o výrobok;

 • Pri mechanickom poškodení vzniknutým neopatrnou manipuláciou.

Naše výrobky sú vynikajúcej kvality a dúfame, že s nimi budete plne spokojný/á! V prípade výskytu ojedinelých výrobných alebo iných vád nás neváhajte kontaktovať. Radi si s Vami dohodneme spôsob nápravy.

Výmena tovaru:

Zákonom je daná lehota na vrátanie/výmenu tovaru 14 dní a my Vám  taktiež garantujeme výmenu veľkosti či výmenu za akýkoľvek iný tovar. Podmienky pre výmenu nájdeš nižšie!

 

Spodné prádlo a plavky bohužiaľ nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov.

 

Vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy):

V prípade, že nebudete s tovarom spokojný, môžete tovar do 14 dní od prevzatia zásielky vrátiť podľa odporúčaného postupu uvedeného nižšie. Toto vrátenie tovaru je považované za jednostranné odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa § 53 ods. 7 zákona č 40/1964 zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Lehota na vrátenie peňazí pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka je 14dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Podmienky výmeny a vrátenia tovaru

Pri výmene alebo vrátení nepoužitého tovaru je nutné dodržať tieto podmienky:

 • Tovar musí byť nepoškodený.

 • Tovar nesmie byť použitý.

 • Tovar musí byť kompletný.

 • Tovaru nesmie byť odobraná vysačka.

 • Spoločne s tovarom dodajte popis vady, prípadne vypíšte reklamačný formulár. 

 • Na Tovar, ktorý nám zašlete nesmie byť vystavená žiadna dobierková suma !

Pri reklamácii dbajte na tieto skutočnosti:

 • vady musia byť uplatnené u predávajúceho bez zbytočného odkladu podľa § 599 zákona 40/1964 Zb. v znení zákona č 285/2009 Zb.,

 • záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním podľa § 619 zákona 40/1964 Zb. v znení zákona č 285/2009 Zb.,

 • reklamovaný tovar nesmie byť silne znečistený, plesnivý, mokrý, silne zapáchajúci a to podľa dikcie zákona č.258/2000 O ochrane verejného zdravia. Takýto tovar sa nebude brať do reklamačného konania,

 • za reklamáciu sa nepovažujú mechanické zásahy do tovaru,

 • údržba tovaru musí prebiehať v súlade so štítkom na danom produkte (čistiace, žehliace a sušiace postupy alebo zákazy).

           Adresa na odoslanie reklamácie, vrátenia alebo výmeny tovaru:
           ANTÖK s.r.o., Železničná 75/1, 96601 Hliník nad Hronom

 

Ako postupovať?

Odporúčaný postup pri reklamácii, výmene alebo vrátení tovaru:

 • Pri reklamácii, výmene alebo vrátení tovaru, pripojte k tovaru sprievodný list, kde uvediete či žiadate tovar reklamovať, vymeniť, alebo vrátiť peniaze. Prosím, použiť náš reklamačný formulár, ktorý je potrebné vypísať.

 • Popíšte vadu tovaru, v prípade, že sa jedná o nepoužitý tovar, ktorý chcete vrátiť podľa zákona do 14 dní od doručenia zásielky, stačí uviesť číslo účtu alebo katalógové číslo produktu, o ktorý máte záujem vymeniť namiesto pôvodne objednaného tovaru, samozrejme aj veľkosť produktu.

 • Tovar spolu s vyplneným reklamačným formulárom a faktúrou zašlite bez dobierky na adresu:

           Timmyoblecko.sk, ANTÖK s.r.o., Železničná 75/1, 96601 Hliník nad Hronom

 • O obdržaní vráteného alebo reklamovaného tovaru Vás budeme informovať prostredníctvom emailu alebo telefonicky .

 • O vybavení reklamácie rozhoduje predávajúci  na základe odborného posúdenia (súdnym znalcom). Maximálne do 30-tich dní od obdržania reklamovaného tovaru Vás budeme informovať o spôsobe vybavenia reklamácie prostredníctvom emailu alebo telefonicky.


Prílohy a dokumenty na stiahnutie

vymenny-reklamacny-formular.doc

Timmyoblecko.sk

  Newsletter

  Zaregistrujte sa a získajte informácie o nových produktoch a akciách

  Rýchle kontakty

  0918 222 205

  info@timmyoblecko.sk

  Číslo účtu: SK 5475 0000 000 040 2515 7440

  Pred tým ako navštívite našu webovú stránku

  Pomocou súborov cookie a údajov poskytujeme a prevádzkujeme služby, meriame návštevnosť a štatistiky webu. Pomocou súborov cookies a údajov podľa vašich nastavení budeme zobrazovať prispôsobené alebo všeobecné reklamy na internete. Voľbou tlačidla Prispôsobiť zobrazíte nastavenia vrátane možnosti odmietnuť prispôsobenie pomocou súborov cookie a informácie o ovládaní na úrovni prehliadača umožňujúce odmietnuť používanie niektorých, či všetkých súborov cookie na iné účely.

  Súhlasím

  Prispôsobiť